Opisy szkoleń

 

Jak skutecznie działać? Dobre nawyki działania.

Termin: 16 czerwca 2021 r. – godz. 10.00

Miejsce: stacjonarnie w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Mały Rynek 7

Prowadzący: Agnieszka Zientarska

Opis: Poznanie metod zarządzania czasem (m.in. pomodoro, salami, szwajacarskiego sera, 4 generacje zarządzania czasem Stephena Coveya), wytyczania i zarządzania celami (m.in. Metoda SMART, Metoda 5 filarów) i priorytetami (m.in. Metoda ABCDE, Action Priority Matrix (ABM)- wysiłek, korzyść). Opracowanie strategii zarządzania zmianą. Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczną umiejętność tworzenia planu działania dla instytucji, projektu lub wydarzenia.