SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA WNIOSKODAWCÓW
W KONKURSIE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE

Czwartek, 20 lutego 2020 r.

PROGRAM

 

 • 10.00 – 10.15   
  Inauguracja spotkania
 • 10.15 – 10:45    
  dr Elżbieta Nieroba (ekspert ds. diagnozy projektu Bardzo Młoda Kultura – Opolskie), Opolski program Bardzo Młoda Kultura jako system wsparcia edukacji kulturowej. Najważniejsze ustalenia z diagnozy przeprowadzonej w 2019 r.
 • 10:45 – 11.45    
  Marek Sztark (Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie), Edukacja kulturowa – inspiracje.
 • 11.45 – 12.00 
  Przerwa na poczęstunek
 • 12.00 – 12.45    
  Joanna Ojdana (koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura – Opolskie),
  Edukacja kulturowa w praktyce.
 • 12.45 – 13.30    
  Sebastian Hałka (pracownik biura Eduko),
  Generator wniosków – jak korzystać z formularza?
 • 13.30 – 14.00  
  Dyskusja/Konsultacje

 
 
 
 
 
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
oraz budżetu Województwa Opolskiego